Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach.

Gmina Gryfice rozpoczyna II etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. Przedmiotem konsultacji będzie koncepcja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol w Gryficach odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiony zostanie projekt Studium.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w tworzenie Studium, gdyż to Państwa zdanie może mieć decydujący wpływ na ostateczną formę opracowywanego dokumentu i dalszy kierunek rozwoju Naszej Gminy.

Więcej informacji:

tel. 913853253, 913853250

http://www.gryfice.eu

http://konsultacjegryfice.pl/

http://bip.gminagryfice.pl

About the author: admin