Zakończyliśmy konsultacje

Gmina Gryfice zakończyła III etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. Przedmiotem konsultacji było:

– przedstawienie/omówienie koncepcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice;

– dotarcie i poinformowanie jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego Studium;

– zebranie propozycji, opinii do opracowanego dokumentu;

III etap tj. zasięganie opinii rozpoczęto na spotkaniach konsultacyjnych (08.08.2018 – 09.08.2018 r.) dotyczących projektowanej inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów). Na spotkaniach konsultacyjnych przedstawiono m.in. 3 warianty przebiegu obwodnicy przygotowane przez firmę projektową oraz koncepcję Studium, zawierającą przebieg obwodnicy od drogi wojewódzkich nr 109 (ul. Starogrodzka) do drogi nr 105 (ul. Piastów).

Kolejne (główne) spotkanie konsultacyjne odbyło się 29 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 w „Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol”, podczas którego zapewniono poczęstunek dla gości oraz opiekę dla najmłodszych w „Kąciku zabaw”. Na spotkaniu obecnych było 40 osób w tym przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gryficach, zespół projektowy oraz mieszkańcy. Spotkanie konsultacyjne prowadzone było przez moderatora. Podczas spotkania projektant Pan Grzegorz Kołosionekumówił procedurę planistycznąoraz przedstawił uwarunkowania gminy Gryfice, stan istniejący jak również nowe kierunki rozwoju dotyczące m.in. wyznaczenia:

1) obszarów pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz produkcyjną:

2) układu komunikacyjnego w tym budowy obejścia Gryfic;

3) obszarów na realizację usług publicznych o charakterze lokalnym, w tym w szczególności usług w zakresie sportu, rekreacji, kultury i edukacji publicznej:

4)  obszarów usług turystyki:

5)  obszarów dla których istnieje obowiązek sporządzenia MPZP:

6) obszarów dla których gmina zamierza sporządzić MPZP:

7) obszarów pod fotowoltaikę, biogazownie, hodowlę zwierząt gospodarskich.

Po prezentacji koncepcji Studium przeprowadzono z uczestnikami spotkaniatzw. „Dyskusję stolikową –coffeesession”. W ramach tej techniki podzielono uczestników spotkania na 3 grupy robocze (3 stoliki), w celu zróżnicowania grup pod względem  płci, wieku oraz doświadczeń zawodowych. Uczestnikom spotkania zaproponowano 3 tematy do dyskusji, każdy stolik posiadał swojego lidera. Każda sesja/runda trwała 7 minut, po tym czasie liderzy stolików przesiadali się do kolejnego stolika. Po zakończonej pracy w grupach zostały przedstawione propozycje wypracowane w trakcie dyskusji przez uczestników spotkania.

Konsultacje zakończono dyskusją podczas której można było zadawać pytania do ekspertów i władz gminy. Spotkanie przebiegło pomyślnie a przybyli mieszkańcy wykazywali zainteresowanie kwestią planowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Gryfice.

About the author: admin