Wyraź swoją opinię

Informujemy, że od dziś mogą Państwo wyrazić swoją opinię poprzez nowoczesne narzędzie konsultacji społecznych nt. zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice.

Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji służy platforma internetowa: www.stacja-konsultacja.pl, która będzie dostępna dla Państwa do 13 września 2018 r.

Na portalu stacja-konsultacja.pl istnieje możliwość przeglądania projektu Studium, którego integralną część stanowi załącznik graficzny (mapa) oraz wpisywanie bezpośrednio
w formularzu uwag proponowanych zapisów. Aby wnieść uwagę należy:

– zarejestrować się jako uczestnik konsultacji (w tym podać adres e-mail) i aktywować konto,

– zalogować się do serwisu za pomocą indywidualnego hasła,

– wpisać uwagę.

Natomiast na mapie interaktywnej (http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_gryfice) mogą Państwo sprawdzić aktualne zapisy obowiązującego Studium.

About the author: admin