Zakończyliśmy konsultacje

Gmina Gryfice zakończyła III etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. Przedmiotem konsultacji było: – przedstawienie/omówienie koncepcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice; – dotarcie i poinformowanie jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego Studium; – zebranie propozycji, opinii do […]