Wyraź swoją opinię

Informujemy, że od dziś mogą Państwo wyrazić swoją opinię poprzez nowoczesne narzędzie konsultacji społecznych nt. zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice. Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji służy platforma internetowa: www.stacja-konsultacja.pl, która będzie dostępna dla Państwa do 13 września 2018 r. Na portalu stacja-konsultacja.pl istnieje możliwość przeglądania projektu Studium, którego integralną część stanowi […]

Punkt informacyjny

Punkt informacyjny „Dobre konsultacje , dobry plan”. Informujemy, że od dziś 23 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach w pokoju nr 204 (II piętro) został uruchomiony dla Państwa  punkt informacyjny w ramach konsultacji społecznych dotyczących Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice pn. „Dobre Konsultacje, dobry plan”. […]

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach. Gmina Gryfice rozpoczyna II etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. Przedmiotem konsultacji będzie koncepcja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice. W dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Rozrywki […]