dobre konsulatcje - dobry plan

odwiedziło nas: osób

zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Gryfice do wzięcia udziału w tworzeniu nowego Studium Zagospodarowania Przestrzennego

GALERIA

Zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego konsultujemy z mieszkańcami Gminy Gryfice podczas naszych spotkań
Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką zapraszamy na nasze konferencje

NASZ ZESPÓŁ

w razie pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z nami

O PROJEKCIE

Studium

Studium to podstawowy dokument planistyczny,który przedstawia wizję rozwoju gminy. Tworzone jest w oparciu o przyszłe plany władz gminy oraz wnioski mieszkańców. Oprócz kierunków zagospodarowania przestrzennego, studium zawiera również informację o aktualnym stanie obszaru gminy, czyli uwarunkowaniach społeczno – ekonomicznych, przyrodniczych, kulturowych, środowiska rolniczego i leśnego oraz komunikacyjnych. Obecnie obowiązujące studium uchwalono pod koniec 2002 roku w innych realiach gospodarczych i prawnych. Zważywszy na ponad piętnastoletni okres jego obowiązywania, a także zmieniające się uwarunkowania przestrzenne i formalne sprawiają, że obecnie dokument ten nie uwzględnia aktualnych uwarunkowań i potrzeb miasta i gminy Gryfice. Dlatego sporządzenie nowego Studium jest niezbędne. Studium sporządza się dla całego obszaru leżącego w granicach danej gminy a jego zmiana może trwać od kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat. Procedura jest więc czasochłonna i stosunkowo kosztowna. Sporządzania zmiany Studium dokonuje się więc raz na kilka – kilkanaście lat. Warto zatem dobrze zastanowić się nad przeznaczeniem swoich nieruchomości, bo na kolejne zmiany być może trzeba będzie długo czekać. Poprzez konsultacje społeczne chcemy umożliwić mieszkańcom dostęp do informacji o tym, co może się wydarzyć w ich otoczeniu. W procesie konsultacji społecznych zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi zrównoważonego wykorzystania zasobów gminy oraz stworzenia sprawnie i zgodnie funkcjonującej struktury przestrzennej w gminie z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, podniesienia standardów życia, stworzenia zachęty dla potencjalnych inwestorów.

Dane kontaktowe

  •   +48 91 38 35 207
  •   Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
  •   chruscielewska@urzad.gryfice.eu.

KONTAKT

za pomocą tego formularza możesz wysłać do nas wiadomość

AKTUALNOŚCI

Zakończyliśmy konsultacje

Gmina Gryfice zakończyła III etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. Przedmiotem konsultacji było: – przedstawienie/omówienie koncepcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice; – dotarcie i poinformowanie jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego Studium; – zebranie propozycji, opinii do […]

Wyraź swoją opinię

Informujemy, że od dziś mogą Państwo wyrazić swoją opinię poprzez nowoczesne narzędzie konsultacji społecznych nt. zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice. Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji służy platforma internetowa: www.stacja-konsultacja.pl, która będzie dostępna dla Państwa do 13 września 2018 r. Na portalu stacja-konsultacja.pl istnieje możliwość przeglądania projektu Studium, którego integralną część stanowi […]

Punkt informacyjny

Punkt informacyjny „Dobre konsultacje , dobry plan”. Informujemy, że od dziś 23 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach w pokoju nr 204 (II piętro) został uruchomiony dla Państwa  punkt informacyjny w ramach konsultacji społecznych dotyczących Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice pn. „Dobre Konsultacje, dobry plan”. […]

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach. Gmina Gryfice rozpoczyna II etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. Przedmiotem konsultacji będzie koncepcja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice. W dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Rozrywki […]

Zapraszamy na konferencję

W dniu 28 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach odbędzie się pierwsza konferencja rozpoczynająca prace nad projektem “Dobre konsultacje – dobry plan”. Serdecznie Państwa zapraszamy.